Oblasti praxe

Poskytujeme právní služby v hlavních oblastech práva, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.
Právní služby jsou poskytovány nejen českým, ale i zahraničním subjektům v angličtině a čínštině.

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Smlouvy
 • Odpovědnost za škodu
 • Práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví a společného vlastnictví
 • Dědictví
 • Pronájem a podnájem budov, pozemků, bytů a nebytových prostor
 • Zástavní právo, podzástavní právo, věcná břemena
 • Neplatnost smlouvy, odstoupení od smlouvy atd.

CIZINECKÉ PRÁVO

 • Zaměstnanecká karta
 • Povolení k dlouhodobému pobytu
 • Povolení k trvalému pobytu
 • Povolení k přechodnému pobytu (občané EU a jejich rodinní příslušníci)
 • Schengenské vízum
 • Dlouhodobé vízum
 • Zastupování v řízení o získání povolení k pobytu
 • Právní poradenství, pokud byla Vaše žádost Ministerstvem vnitra ČR zamítnuta
 • Správní vyhoštění
 • České občanství
 • Pomoc při jednání s odborem azylové a migrační politiky

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • Založení společnosti
 • Likvidace společnosti
 • Živnostenské a jiné obchodní licence
 • Přezkoumání obchodních smluv
 • Obchodní rejstřík

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Příprava a přezkum pracovněprávních dokumentů,
 • Právní poradenství při zakládání a ukončení pracovního poměru, odstupné
 • Zastupování v soudních sporech

Specializujeme se na poradenství při zaměstnávání cizinců – zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modré karty, pracovní povolení, nelegální zaměstnání atp.

RODINNÉ PRÁVO

 • Zastupování ve věci rozvodu, příprava návrhů na rozvod
 • Vypracování dohod o vypořádání společného jmění manželů, zúžení nebo jeho rozšíření
 • Rodičovská práva, dohody týkající se kontaktů rodičů s nezletilými v období před a během rozvodu (rozluka)
 • Poradenství v oblasti předmanželských smluv
 • Osvojení
 • Určení nebo popření otcovství

ŘEŠENÍ SPORŮ

Naši právníci mají v oblasti soudních sporů zkušenosti s řešením různých typů sporů např. řešení sporů v rámci soudního řízení u českých soudů nebo rozhodčího řízení.

TRESTNÍ PRÁVO

 • Právní poradenství a právní pomoc ve všech fázích trestního řízení
 • Poskytování konzultací týkajících se podání trestního oznámení a podání žaloby na náhradu škody v trestním řízení
 • Požadování náhrady škody pro oběti

OCHRANNÉ ZNÁMKY

 • Registrace ochranné známky
 • Podání přihlášky ochranné známky, komunikace s úřadem v průběhu celého registračního procesu
 • Spory o ochranné známky

Náš tým

JUDr. Pavlína Vanická

Partner

Advokátka s téměř patnáctiletou praxí zapsaná do seznamu advokátů u České advokátní komory.

JUDr. Pavlína Vanická vystudovala Masarykovu univerzity v Brně. Žila v Číně a Anglii a oba jazyky ovládá na profesionální úrovni. Specializuje se na imigrační právo, občanské a obchodní právo, česko-čínské obchodní transakce a poradenství.

Jsme zavedená advokátní kancelář se sídlem v centru Prahy. Naše praxe je založena na mnohaletých zkušenostech. Mluvíme čínsky a specializujeme se na poradenství týkající se česko-čínských obchodních transakcí, právních aspektů podnikání v Číně, sporů, duševního vlastnictví atd.

JUDr. Adéla Chárová

Advokátní koncipient

Adéla je součástí našeho týmu od roku 2014, nejprve pracovala jako paralegal a nyní pracuje na pozici advokátního koncipienta. Vystudovala právo na Univerzitě Karlově v Praze. Zajímá se o cizinecké a trestní právo.
Adéla je zapálenou cestovatelkou a nadšenou fotografkou.

Jsme odhodláni vyhovět specifickým potřebám každého klienta. V širokém spektru oblastí, ve kterých jsme zapojeni, klademe velký důraz na dokonalost služeb, obchodní povědomí o transakcích, efektivitu nákladů a samozřejmě rychlost odezvy.

Zuzana Bucharová

Vedoucí kanceláře

Zuzana pracuje v naší advokátní kanceláři od roku 2017. Dříve pracovala jako team leader produktového Helpdesku České spořitelny.
Zuzana má ráda ruční práce a objevování krásy a rozmanitosti české krajiny.

Kvalita profesionálních služeb, které poskytujeme, má pro nás prvořadý význam.

Shasha Zhang

Právní asistentka

Shasha pochází z Číny, ale kromě čínského jazyka umí velmi dobře i česky. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2013. Dříve působila jako tlumočnice.
Shasha ráda cestuje, poznává nové lidi a učí se nové věci.

Rovněž klademe důraz na jasné pochopení komerčních realit našimi právníky, abychom nalezli nejvhodnější přístup pro naše klienty. Naše profesionální služby poskytujeme celostátně.

Bc. Yanping Li

Právní asistentka

Yanping Li má přezdívku Toni. Toni pochází z Číny a kromě čínštiny mluví česky a anglicky. Studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), kde získal titul bakalář.
Toni rád cestuje, učí se nové věci, miluje rock a sport.

Naše hlavní partnerské kanceláře jsou

Mgr. Ondřej Šebela

Advokát

Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M.

Advokát

Mgr. Zuzana Staňkovská, LL.M.

Advokát

KONTAKTUJTE NÁS

Po: 09.30–13.30
Čt: 09.30–13.30 nebo kdykoli po předchozí domluvě.

Tel.: +420 608 209 565
E-mail: office@va-legal.cz

Kašparovo náměstí 2271/5
180 00 Praha 8

IČ: 72015578
ID datové schránky: ezufz87
Evidenční číslo ČAK: 12754

  Mimosoudní řešení sporů:

  Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka se nachází na adrese www.cak.cz.